GOPS w Dębowcu zaprasza do składania oferty cenowej na zakup i dostarczenie gorących jednodaniowych posiłków na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Dębowiec