Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Gminy Dębowiec II półrocze 2019 r