III Rajd Rowerowy ” Rowerem przez pogranicze”

III Rajd rowerowy "Rowerem przez pogranicze"