Informacja dla Mieszkańców Gminy Dębowiec w sprawie zakupu węgla po preferencyjnej cenie

Gmina Dębowiec rozpoczyna z dniem dzisiejszym dystrybucję węgla do mieszkańców.

Węgiel sprzedawany jest po cenie preferencyjnej 1890,- zł brutto za 1 tonę. Każdy Mieszkaniec, który jest uprawniony
do zakupu węgla i złożył w Urzędzie Gminy Dębowiec pisemny wniosek, zostanie poinformowany
telefonicznie o wystawieniu faktury i poproszony o dokonanie płatności za zakup.

Następnie firmy, które na zlecenie Gminy prowadzą dystrybucję skontaktują się z każdą osobą
indywidualnie w sprawie ustalenia terminu odbioru węgla.

Węgiel będzie dystrybuowany sukcesywnie, według kolejności złożonych wniosków.