Informacja dotycząca czasowego zawieszenia zajęć szkolnych od 12 do 25 marca 2020 r.