informacja – gminne ćwiczenia obronne „Debowiec-2019”