Informacja GOPS w Dębowcu. Od dnia 19 sierpnia 2021 roku będą wydawane wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów – stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Dębowiec 2021-08-12

GOPS.4652.04.2021.AG

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu uprzejmie informuje, że od dnia 19 sierpnia 2021 roku będą wydawane wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów – stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.
Wnioski będzie można pobierać codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębowcu – pokój nr 5.
Wypełnione wnioski będą przyjmowane w okresie od dnia 01 września do 15 września 2021 roku.

 

Kierownik GOPS

Janusz Czajka

wzór wniosku do pobrania w pdf