Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18 września 2023 r w sprawie losowania w komisjach wyborczych