Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus

 

Gmina Dębowiec znajduje się na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach” – Program Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt obejmuje zakup 31 szt. laptopów oraz 20 szt. tabletów. Wysokość dofinansowania w ramach Programu Zdalna Szkoła + wynosi 95 000,00 zł.