INFORMACJA O POMIARACH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH – JSL7121A, 38-220 Dzielec, dz. nr 328

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze postanowienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.:

1) odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2;

2) traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028),

informujemy, że w dniach 20-22.12.2023 r., w zależności od warunków atmosferycznych, pracownicy akredytowanego laboratorium badawczego SOLDI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będą wykonywali pomiary poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych przez anteny stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, JSL7121A, zlokalizowanej w miejscowości 38-220 Dzielec, dz. nr 328.
Pomiary będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), pkt.14, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, data pomiarów może ulec zmianie.
Uzyskane wyniki zostaną przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.
Pozdrawiam
Klaudia Juraszczyk
Specjalista ds. administracyjnych