Informacja o rehabilitacji leczniczej skierowanej dla rolników ubezpieczonych w KRUS