informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych i chodników powiatowych na obszarze Gminy Dębowiec w sezonie 2019/2020