Informacja o zimowym utrzymaniu dróg gminnych na obszarze Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2018/2019