Informacja PGZK Jasiel o ograniczeniach w wykonywanej komunikacji autobusowej