Informacja GOPS w Dębowcu – od 19 sierpnia wnioski o stypendia szkolne