informację o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w 2021 w Powiecie Jasielskim

informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w 2021 w Powiecie Jasielskim zgodnie z art. 8a ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej . W załączniku również  zaktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie jasielskim .

Informacja  o nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością samodzielnej rejestracji na wizytę  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nieodplatna-pomoc-prawna

Link do samodzielnej rejestracji  https://np.ms.gov.pl/

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo  Obywatelskie
( w tym Nieodpłatna Mediacja – link do informacji

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – link do wykazu