IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe historyków kultury fizycznej na temat: „Stulecie sportów zimowych i sportu wiejskiego w niepodległej Polsce”

             W dniach 24-26 czerwca 2019 roku odbyło się w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe historyków kultury fizycznej na temat: „Stulecie sportów zimowych i sportu wiejskiego w niepodległej Polsce”. Organizatorami Sympozjum były Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Urząd Gminy w Dębowcu. Sympozjum było już czwartym spotkaniem pracowników nauki zajmujących się historią kultury fizycznej, które odbyło się w tym muzeum. Wzięli w nim czynny udział pracownicy 9 wyższych uczelni: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Wygłoszono i przedyskutowano 12 referatów w tym 6 związanych z dziejami sportów zimowych, 5 dotyczyło historii sportu wiejskiego, a 1 odnosił się do historii polskiego alpinizmu.
Sympozjum otworzył gospodarz muzeum, wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, który uczestniczył w obradach w dniu 25.05.2019 r., wziął udział w dyskusji i odniósł się nie tylko do problematyki przedstawionej w referatach, ale także do współczesnych problemów wychowania fizycznego w środowisku wiejskim.

Uczestnicy zostali zaproszeni przez Pana Wójta na kolejne spotkanie naukowe. Wszyscy byli pod wrażeniem gościnności z jaką spotkali się w muzeum. Warto podkreślić, że współpraca pomiędzy Urzędem Gminy, a Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie od czasu powstania muzeum w 2008 r. do chwili obecnej układała się wzorowo, dając możliwość upowszechnienia badań naukowych w powiązaniu z realną działalnością ośrodka kultury jakim jest Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie.

Leon Rak