Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie – wybory uzupełniające na radnego