Komunikat o przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Wola Cieklińska