Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu

komunikat ZGK o podawanie odczytów wodomierzy