Konkurs Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle

Placówka Terenowa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle  zaprasza rolników
i ich domowników z terenu Gminy Dębowiec, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
do rozwiązania krzyżówki. Prawidłowe hasło należy wysłać na e-mail:  krzysztof.bartusiak@krus.gov.pl  lub przesłać na adres PT KRUS w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 4a. Spośród uczestników, którzy prawidłowo podadzą hasło konkursowe zostanie wyłonionych dwóch laureatów. Zaakceptowany Regulamin konkursu oraz Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, znajduje  się na stronie UG Dębowiec oraz w siedzibie PT KRUS Jasło. Uwaga! Konkurs trwa od dnia ….. do 30.11.2020 r.

konkurs KRUS Jasło

Regulamin_konkursu