Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2022-2030