Konsultacje społeczne „Raport Diagnostyczny – Portret Diagnostyczny Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki”


Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo !!!

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Raportu Diagnostycznego – Portretu Diagnostycznego Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki”.

 

Dokument został opracowany w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego na zlecenie Ministerstwa Funduszy Rozwoju Regionalnego we współpracy Związku Miast Polskich z członkami Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki.

Diagnoza jest dokumentem identyfikującym kluczowe bariery hamujące rozwój społeczno-gospodarczy Partnerstwa, jednocześnie otwierającym pracę nad dokumentem określającym możliwe kierunki rozwojowe, poprawę jakości życia jej mieszkańców, a także wzrost konkurencyjności Partnerów. Kompleksowa diagnoza ma na celu odpowiednio przygotować Partnerstwo do opracowania strategii rozwoju na najbliższy okres – na lata 2021-2027.

Analiza danych statystycznych została uzupełniona w trakcie procesu opracowaniami raportu diagnostycznego poprzez wywiady z władzami i pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Partnerstwa, liderami lokalnymi (społecznymi, gospodarczymi), a także ankietowymi badaniami mieszkańców i młodzieży.

Czas trwania konsultacji 6 – 19 kwietnia 2021 r.

 

Do pobrania:

– Raport Diagnostyczny – Portret Diagnostyczny Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki
– Ogłoszenie o konsultacjach
– Formularz konsultacji
– Badanie opinii liderów Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)
– Badanie mieszkańców Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)
– Badanie młodzieży klas maturalnych Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)
– Ocena wsparcia przedsiębiorczości Partnerstwa Zagłębia Ambitnej Turystyki (raport)

dokumenty do pobrania Konsultacje dot_raportu diagnostycznego