Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dębowiec w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektu zmiany Statutu Sołectwa