„Kości i stawy to też rolnika sprawy” -to hasło kolejnej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego