Laptopy dla uczniów w Gminie Dębowiec – projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Dębowiec przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, z którego otrzymała dotację w wysokości 60 000 złotych. Dofinansowanie w 100% wysokości projektu pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zgodnie z założeniami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dofinansowanie ma służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, będą mogli zasiąść przed monitorami komputerów (laptopów, tabletów). Niestety część z nich nie posiada takich możliwości, dzięki którym może realizować podstawę programową.
Program umożliwił Gminie Dębowiec zakup 27 laptopów na kwotę 60 442,20 zł,
z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 8 szkół oraz nauczycieli.
W dniu 12 maja 2020 r. Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek przekazał Dyrektorom poszczególnych szkół laptopy, które jak najszybciej przekazane zostaną w ręce najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia, a także nauczycielom. Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Dobryni
2. Szkoła Podstawowa w Duląbce
3. Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich
4. Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej
5. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Foluszu
6. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
7. Zespół Szkół w Cieklinie
8. Zespół Szkół w Dębowcu

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.