Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy