Ministrancki Turniej Piłki Halowej – 14 grudnia 2019 r.