Nabór partnerów do realizacji wspólnego zadania pn. „Wsparcie systemu technicznego jednostek OSP na terenie Gminy Dębowiec poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i pojazdów ratowniczych w celu zapobiegania i zwalczania zagrożeń”