Nabór uczestników do projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec do dnia 15 października 2018 r.