Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

Informujemy mieszkańców Gminy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy o skierowanie tych osób do Urzędu Gminy – USC (ewidencja ludności). W celu uzyskania numeru PESEL należy zabrać ze sobą jedno zdjęcie (jak do dowodu osobistego) o wymiarach 35×45 oraz dokument potwierdzający tożsamość: paszport, Karta Polaka, inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości.
W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia dokument potwierdzający urodzenie (np. akt urodzenia).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego Gminy tel. 13 44 130 28 wew 40

Do wydrukowania:

  • Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie [PL/UKR]:wniosek do pobrania
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie [PL/RUS]: wniosek do pobrania

Tablica transliteracyjna alfabetu ukraińskiego tablica transliteracyjna alf. ukraińskiego zał nr 2

Tablica transliteracyjna alfabetu łacińskiego tablica transliteracyjna załącznik nr 6

Do zapoznania:

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy [PL]: klauzula_pl
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy [UKR]: klauzula ukr