Najlepsi absolwenci w roku szkolnym 2021/2022 wyróżnieni

W dniu 21 czerwca w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie najlepszych Absolwentów
szkół podstawowych z terenu Gminy Dębowiec. Podczas spotkania Wójt Gminy pogratulował
Uczniom wysokich osiągnięć, a Rodzicom podziękował za trud włożony w wychowanie, wręczając listy
gratulacyjne. Najzdolniejsza Młodzież za czas poświęcony nauce i odniesione sukcesy została
uhonorowana nagrodami. Tytuł Najlepszego Absolwenta to powód do dumy i wspaniałe uhonorowanie
pracy włożonej w zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Jest to wyraz uznania za zaangażowanie i wytrwałość oraz motywacja do dalszego kształcenia się.
Absolwenci kończąc pewien etap edukacji udowodnili, że są ambitni, zdolni, kreatywni, a swoją
postawą dają przykład młodszym kolegom i koleżankom, że warto zdobywać wiedzę

Najlepsi Absolwenci w roku szkolnym 2021/2022:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Cieklinie:
Patrycja Czechowicz
Jadwiga Buglewicz
Gabriela Skicka

Szkoła Podstawowa im. prof. dr Stanisława Pawłowskiego w Zespole Szkół w Dębowcu:
Julia Bubniak
Aleksandra Mlicka
Paulina Kotulak
Katarzyna Uliasz
Filip Wojtunik

Szkoła Podstawowa w Dobrynii:
Jakub Kuczaj

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej:
Emilia Kicilińska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zarzeczu:
Nikola Opałka
Emilia Sokołowska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Foluszu
Sebastian Brej

Gratulujemy !