Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 przedłużony do 30 września 2021!

Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.
Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link do ustawy: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2151,prezydent-podpisal-trzy-ustawy.html