Nowa nawierzchnia asfaltowa w Woli Cieklińskiej

Wykonano nową nawierzchnie asfaltową w miejscowości Wola Cieklińska. Łączna kwota zadania
wyniosła 66 957,62 zł. Na wykonanie drogi Gmina Dębowiec otrzymała promesę z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości 45 036,00 zł.