Obchody 231. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody w Naszej Gminie rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Dębowcu o godzinie 9:00. Kolejno udaliśmy się na plac rynku, gdzie wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy. Tuż po hymnie zaproszono delegacje do złożenia kwiatów pod pomnikiem Adam Mickiewicza.

Następnie Wójt Gminy Dębowiec – Marcin Bolek w swoim przemówieniu nawiązał do historycznych podstaw z 3 maja 1791 roku i ustanowienia Konstytucji Majowej, która spotkała się z uznaniem narodu i została entuzjastycznie przyjęta przez społeczeństwo.
Jako ustawa zasadnicza niosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczypospolitej.

Dzisiaj Konstytucja 3 Maja jest jednym z symboli naszej niepodległości oraz ważnym elementem pamięci zbiorowej.

Wójt Gminy przywołując słowa Konstytucji 3 Maja mówił: „postępujmy tak, aby na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”.

Zachęcał Mieszkańców, by w duchu dumy i patriotycznych wartości spędzić dzisiejszy dzień. Niech Majowa Jutrzenka zagości w naszych sercach, niech przyniesie wszystkim pokój, radość i optymizm. Powiewające flagi na naszych domach niech będą przypomnieniem słów św. Jana Pawła II, który mówił: „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana”.

Dalszą część uroczystości przebiegała w Urzędzie Gminy, gdzie uczniowie z Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej przygotowali piękny i poruszający występ artystyczny.

Kończąc obchody Wójt Gminy serdecznie podziękował wszystkim za udział w wydarzeniu, zaś nauczycielom i uczniom w ramach wdzięczności za przygotowanie przedstawienia wręczył upominki.