Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego