Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Cieklinie