Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla producentów ryb