Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dot. składania wniosków o udzielenie pomocy