Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące szkód w gospodarstwach rolnych

ogloszenie minrol susza