Ogłoszenie o IV przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w Duląbce dz. 1673 przetarg 10.02.2021 r