Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – działka Duląbka