Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania -OSP Łazy Dębowieckie