Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku