Plan ochrony Magurskiego Parku Narodowego- spotkanie w dniu 19 marca 2019 r

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Dębowiec informuje, iż w związku z opracowanym projektem „Planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego”, w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 18:00 (tj.wtorek) w budynku Plebani w Foluszu, odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Magurskiego Parku Narodowego, na którym zostanie przedstawiony w/w projekt. Zapraszamy zatem wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Gminy Dębowiec

Marcin Bolek