PODSTAWOWE OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT: BYDŁA, OWIEC, KÓZ I ŚWIŃ.