powiadomienie o planowanych pomiarach pola elektromagnetycznego w miejscowości Zarzecze