Program „Czyste Powietrze”: będzie punkt konsultacyjno-informacyjny w Dębowcu

Na zdjęciu logotyp programu "Czyste Powietrze"

 

Urząd Gminy Dębowiec informuje, że prowadzone są prace związane z uruchomieniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do zakresu działań punktu konsultacyjno-informacyjnego będzie należało m.in. udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie, wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie od wnioskodawcy i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.