Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

GraduatON – opis projektu

strona internetowa :  https://reaxum.eu/