Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębowiec w celu zasięgnięcia opinii w sprawie projektu zmiany Statutu Sołectwa